013-8503156 / 06-33775876
info@hb-grafdoeken.nl

Hulp bij de tekst samenstellen

Hb-Grafdoeken

Om het u wat makkelijker te maken hebben al enkele voorbeeld teksten op onze site staan. Maar natuurlijk kunt u ook uw eigen teksten gebruiken op het tijdelijke grafdoek.

 1. Wie in gedachten leeft is niet dood, dood is alleen degene die vergeten wordt
 2. In stil verdriet, ‘k vergeet je niet
 3. Voor al de liefde en trouw die ik had van jou
 4. Voor de wereld was hij slechts die ene, voor ons was hij de hele wereld
 5. Niemand weet hoeveel we van je houden, en van jou blijven houden
 6. Je warm hart is nu stil, maar de liefde die jij ons gaf, vergeten wij nooit
 7. In hart en geest ben jij nabij, en toch blijf jij het allermooiste in mij
 8. Voorgoed uit ons midden, maar altijd in ons hart
 9. Nu heb jij je ogen gesloten rustig en stil, zoals je van ‘t leven hebt genoten
 10. Zoals gisteren eens was, zal morgen nooit meer zijn
 11. De goedheid van een vader is hoger dan een berg, de goedheid van een moeder dieper dan de zee
 12. De zon ging onder voor het avond werd
 13. Het leven van een mens is als een kaars in de wind
 14. Wij hadden jou zo graag in ons midden
 15. Uw leven brak als een roos in de storm maar uw gedachtenis blijft dankbaar in ons hart bewaard
 16. Jou vergeten kunnen wij niet, wij leven verder met een stil verdriet
 17. Toen je zei : “Eens komt de dag dat ik jullie moet verlaten”, wist ik niet dat die dag zo dichtbij was
 18. Slaap zacht je hebt het verdiend, je vocht tot aan je laatste zucht
 19. Zoveel sterren aan de hemel, zoveel liefde hebben wij van jou gekregen
 20. In ons hart en gedachten blijf je bij ons
 21. We missen uw diepe goedheid maar bewaren uw warmte in ons hart
 22. Woorden voor zoveel verdriet zijn er niet
 23. De pijn om het verlies zal blijven, ook als heel het land in maart en mei opnieuw in bloei zal staan
 24. Zoals de zon dankbaar is voor de warmte zijn wij dankbaar voor de goedheid die jij ons gaf
 25. Je liefde was steeds een gouden moment in ons leven
 26. We zullen je missen, elke dag, maar in ons hart zal je blijven bestaan
 27. Lieve vader (moeder), wij danken u voor dit mooie leven. Wij kunnen u niets meer geven maar u gaf ons veel om verder te leven
 28. Jouw leven was zo heel gewoon maar juist daarom zo echt en schoon
 29. Met diepe dankbaarheid denken wij aan u terug
 30. Je was voor ons een schat en leeft voort in ons gebroken hart
 31. Als elke druppel kon zeggen hoezeer we je missen, dan regende het elke dag
 32. Als liefde en herinneringen een brug konden bouwen, dan klommen we naar de hemel en brachten je terug
 33. Achter mijn stil verdriet glinstert nog steeds iets van uw schoonheid
 34. Wanneer je doodgaat hoef je niet te sterven, als er maar mensen je warmte en liefde erven
 35. Als je sterft verdwijn je niet, want zoveel herinneringen blijven, ook na de tijd van verdriet
 36. Gedenken is : elke gedachte als een bloem schikken tot een ruiker van herinneringen
 37. Als een zon die ondergaat, zo ben je van ons heengegaan
 38. Ook al ben je ver weg, in ons hart blijf je bestaan, want alle herinneringen zullen nooit verloren gaan
 39. Wanneer je verdrietig bent, kijk dan opnieuw in je hart en je zult zien dat je huilt om wat je vreugde schonk
 40. Ga nooit heen zonder te groeten, ga nooit heen zonder een zoen, wie het noodlot zal ontmoeten, kan het morgen niet meer doen
 41. Je vriendschap en gezelligheid blijft in ons leven, ‘t is de leegte eromheen die verdriet blijft geven
 42. De zon die jij bracht in ons leven zullen wij nooit vergeten
 43. We weten dat je op ons wacht, en met mooie herinneringen in onze gedachten, wordt onze pijn een beetje verzacht
 44. Verder leven in het hart van hen die je liefhebt, is nooit sterven
 45. Het leed haar (hem) te hebben verloren mag ons niet doen vergeten, het geluk haar (hem) gekend te hebben
 46. Opgetild tot boven regenbogen, blijf je een synoniem van liefde
 47. In het gevoel van nooit vergeten, vind ik parels van je liefde weer
 48. Afscheid nemen is met zachte vingers dicht doen wat voorbij is en verpakken in goede herinneringen.
 49. We zullen je missen, maar in ons hart zal je met ons samenblijven.
 50. Voor ons blijf je hier, diep in ons hart
 51. Hoe kan het leven, dat zo zonnig was, opeens zo droef en donker worden.
 52. Het leven was mooi met jou, moeilijk wordt het zonder jou.
 53. Leven is: vast willen houden en toch los moeten laten.
 54. Altijd samen, nooit alleen, onafscheidelijk, altijd één.
 55. Wat op liefde is gebouwd, vergaat niet.
 56. De band is zo sterk, het afscheid zo moeilijk.
 57. Sterven is geen afscheid nemen van het leven, wel van de tijd.
 58. Zoveel verdriet, nu rest ons warm en gelukkig, de herinnering aan jou.
 59. Het is ons geleend, de vele mooie dingen, ons eeuwig bezit zijn de herinneringen.
 60. Zoveel wilde je nog doen, zoveel wilde je nog leren, zoveel wilde je nog ontdekken en nu is je weg al ten einde.
 61. Geen schat op aarde is groot genoeg om jou te vervangen.
 62. Afscheid nemen en scheiden, zijn dingen die door ’t hart snijden.
 63. Plots ging je heen, onuitsprekelijk verdriet, vergeten zullen we je niet.
 64. Zijn (haar) werk, zijn (haar) kracht, zijn (haar) interesse voor het leven, hij (zij) heeft er alles voor gegeven.
 65. Haar (zijn) hart was ruim en goed met een gulle lach naar het leven.
 66. Zij (Hij) bewaarde altijd de moed om het beste van zichzelf te geven.
 67. Wat het leven heeft verenigd, kan de dood niet scheiden
 68. Leven zonder jou kent geen vreugde
 69. De herinneringen aan jou weerspiegelen je leven
 70. Het leven geeft, de dood neemt, herinneringen blijven
 71. Tranen kunnen ons verdriet niet doven
 72. Onze wegen zijn gescheiden, maar onze harten blijven samen
 73. Als vrienden gingen we door ’t leven, als vriend blijf je (bij ons) leven
 74. De goede herinneringen aan jou verzachten de pijn
 75. Wat ons ogen niet meer zien, blijft ons hart voelen
 76. Jouw leven was mijn hele bestaan, Hoe kan ik nu verdergaan
 77. In het boek des leven is het eind niet beschreven
 78. Achter tranen van verdriet, schuilt de lach van de herinnering
 79. Eens was je de zon in huis, nu ben je de zon in ons hart
 80. Door mijn tranen heen lijkt alles wazig, scherp blijft het profiel van jou
 81. Je beseft pas in de avond, hoe mooi de dag is geweest
 82. Moeders gaan maar sterven niet, ze leven om liefde te geven
 83. Een boek, zo groot, zal nooit bestaan, om te beschrijven wat jij voor ons hebt gedaan
 84. Jaren zijn voorbij gegleden, toch weten wij beslist, jij wordt nog zo vaak gemist
 85. Er klonk in jou een levenslied, een echte vriend vergeten wij niet
 86. De nacht wisselt met de dag, het licht met de duisternis, maar de herinnering aan jou blijft
 87. Wie voortleeft in het hart van de zijnen, kan nooit uit het leven verdwijnen
 88. Niets kan de leegte van een afwezigheid vullen, maar dankbaarheid verandert de pijn der herinnering in stille vreugde
 89. Voorbij de wolk van mijn verdriet, licht jouw gelaat soms even op
 90. Alle goedheid, alle genegenheid, bouwt eeuwigheid
 91. Je woorden dragen verder… je handen geven voort…
 92. Weet dat onze tranen een zee vormen van mooie herinneringen aan jou
 93. Ik huil om jou, ook als ik lach. Het gemis dat blijft echt iedere dag
 94. De hemel heeft er een mooie ster bij, en dat ben jij
 95. Het leven is slechts een knipoog in de tijd, daarna zijn we allen samen, voor altijd
 96. Nu jouw levenswind is geluwd, zalven de mooie herinneringen onze wonde en bittere pijn
 97. De mooiste bloemen bloeien vaak in het verborgene
 98. De stilte die je achterlaat is groot, maar in ons hart blijf je leven
 99. Als je door de nacht gaat zonder één ster, denk er dan aan dat boven de wolken iemand naar je glimlacht
 100. Jij was ons verdriet en troost, ons gesprek, ons lied. Voor altijd dachten we, maar zo was het niet
 101. Er is de pijn om het gemis maar we hebben uw warm hart als erfenis
 102. De herinnering blijft zoals je was, in eenvoud sterk en groot
 103. Dwars door de stille leegte klinkt de echo van jouw lach
 104. Je blijft geborgen in onze herinnering
 105. Veel fijne herinneringen verzachten ons verdriet
 106. Zo dicht bij, maar aan de andere kant ook zo ver weg
 107. Ook al ben je van ons heengegaan, jij zult als de mooiste regenboog hoog aan de hemel staan
 108. We weten dat het leven verdergaat, maar jouw luisterend oor en wijze raad missen we elke dag
 109. Leven is als sneeuw, je kunt het niet bewaren. Troost is dat je er was, uren, maanden, jaren
 110. Waar je ook bent heengegaan, in ons hart blijf je voortbestaan
 111. Je was er altijd, je was er heel veel, je was er voor iedereen, en nooit teveel
 112. Soms zou ik willen dat gisteren nooit voorbij ging, omdat vandaag alles zo anders is
 113. Als de draad wordt doorgeknipt voel je pas de diepte van verbonden zijn
 114. Er is een schakel die de dood niet kan verbreken, liefde en herinnering leven altijd voort
 115. In een leven vol inhoud en door wilskracht omgeven, heeft hij (zij) alles wat hij (zij) bezat teruggegeven voor ’t eeuwig leven
 116. Een bijzonder mooi en rijk leven is plotseling afgesloten
 117. Ons zonnetje in huis is achter de wolken verdwenen, maar jouw warmte zullen wij altijd blijven voelen
 118. Er is een boom geveld, hij zuchtte ruisend als een kind terwijl hij viel, nog vol zomerwind
 119. We zullen je missen in dit leven, maar altijd om jou blijven geven
 120. Waar de zon de hemel raakt, en een lijn getrokken wordt tussen blauw van zee en lucht, daar ben je gebleven
 121. Sporen in het zand, het tij dat keert, verdwenen voetstappen, blijvende herinneringen
 122. Bij elk afscheid wordt een herinnering geboren
 123. Het geluk is van glas, juist als het eindelijk glanst, breekt het stuk
 124. Als we naar de sterren kijken zullen we aan je denken, en van hieruit alle liefde naar je wenken
 125. Je was als een kaars vol licht, warmte en gezelligheid, die nu is opgebrand, doch jouw uitstraling zal blijven tot in eeuwigheid
 126. Aan een tere draad van tranen, rijg ik stil de maanden van gemis…
 127. Belangrijk is niet alleen de weg die je gaat, maar ook de sporen die je achterlaat
 128. Heel bijzonder, heel gewoon, gewoon een heel bijzonder persoon…
 129. Weinig nemen en veel geven, geslaagd ben je in je leven, je hebt ons een goed voorbeeld gegeven
 130. Een stoel blijft leeg, een stem blijft zwijgen, maar in mijn hart zal je altijd blijven
 131. Zoals hij (zij) leefde is hij (zij) heengegaan, eenvoudig en tevreden
 132. Een vader is vaak een rots in de branding, altijd sterk en altijd paraat, daarom is het best moeilijk dat hij ons voorgoed verlaat
 133. Voor altijd op een speciale plaats in ons hart
 134. Nu tel en omhels ik die intense momenten die we samen deelden
 135. Mooi zijn de herinneringen die blijven
 136. Als je de moed opgeeft, vergeet dan niet : de herinnering leeft
 137. Alleen wie achterblijft weet hoe afscheid klinkt
 138. Fijne herinneringen geven ons kracht
 139. Verhuizen aan het eind van ’t leven is gaan en alles laten staan
 140. Hoe mooier de herinnering, hoe pijnlijker is ons verdriet. We danken je voor wie je was en wat je in ons achterliet
 141. Groot is het verlies, beperkt zijn onze woorden
 142. Zo lief, zo klein, zo mooi, zo fijn, zo zal je altijd in onze gedachten zijn
 143. Het verdriet verdwijnt, de liefde leeft voort
 144. Een lichtje zal er altijd zijn, en dat ben  jij. Je hoort er voor altijd bij.
 145. De vreugde die je in ons leven bracht zal altijd bij ons blijven.
 146. De lege plek, het doet zo’n pijn, maar in gedachten zal je altijd bij ons zijn
 147. Waarom jij ? We zullen het nooit weten, we zullen je missen maar nooit vergeten
 148. Een lichtje zal er altijd zijn en dat ben jij. Je hoort er voor altijd bij
 149. Altijd actief, volop in het leven. Steeds positief, altijd alles gegeven
 150. Je was bij ons, je bent er nog
 151. Opeens stond de wereld even stil, deze zal nooit meer dezelfde zijn
 152. In een zee van liefde geboren, op golven van liefde gestorven
 153. Bedankt voor je liefde, zorgen en trouw. We blijven in gedachten eeuwig bij jou
 154. Afscheid is terugblikken op mooie momenten
 155. We danken je voor wie je was en wat je in ons achterliet